aktuariusz

aktuariusz

Aktuariusz ATTUARIO
Warszawa


tel. +48 503 107 999
email: aktuariusz@attuario.pl


Attuario to nowoczesne Biuro Aktuarialne. Zapewniamy szybki, nieskomplikowany i przyjazny proces wyceny aktuarialnej. Dla Państwa wygody cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, która zapewni Państwu profesjonalną obsługę merytoryczną, jak również fachową pomoc i opiekę podczas realizacji procesu wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Raporty Aktuarialne przygotowywane są w zależności od wymagań Klienta w oparciu o:
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”
- Krajowy Standard Rachunkowości KSR 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, US Gaap.

Attuario realizuje profesjonalne doradztwo aktuarialne stale dopasowywane do indywidualnych wymagań i potrzeb wszystkich Klientów. Chcemy aby usługa oferowana naszym Klientom przyniosła im wymierne korzyści.

Specjaliści naszego biura, aktuariusz, licencjonowani aktuariusze, współpracują z największymi polskimi portalami tematycznymi, gdzie zamieszczają swoje publikacje, aby przybliżyć osobom zainteresowanym tematykę aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

W Polsce zawód aktuariusza związany jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (wycena rezerw na świadczenia pracownicze). Każdy zakład ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (z dnia 22 maja 2003 roku) ma obowiązek powołania aktuariusza.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą do zadań aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeń należy:
.. zobacz więcej pod -» aktuariusz
Aktuariusz to specjalista z dziedziny obliczania wartości bieżącej szczególnie długoterminowych projektów finansowych. Zajmuje się on kalkulacją ryzyka przypisując finansową wartość przyszłym zdarzeniom, tworzy wyceny aktuarialne.

Opieraja się zazwyczaj na wieloletnim doświadczeniu swoich pracowników - aktuariuszy, a aktuariusze na wiedzy którą zdobyli podczas studiów oraz szkoleń. Jest to wiedza bardzo specjalistyczna, z modelowania matematycznego, mikroekonomii i makroekonomii a przede wszystkim wiedza operująca na rachunku prawdopodobieństwa, wyliczaniu możliwości pojawienia się zdarzeń losowych, generowaniem ryzyka zawodowego, czy też innych tego typu sytuacji.

Aktuariusze to inaczej bardzo wyspecjalizowani i mocno wykształceni matematycy finansowi. W swoich wyliczeniach aktuarialnych łaczą ścisłą wiedzę aktuariusza-matematyka z wiedzą o realnych zjawiskach społecznych, demograficznych, marketingowych. Dzięki temu, że aktuariusz musi być zawsze na bieżąco z wiadomościami na temat rynku, prognozami rozwoju sytuacji gospodarczej, demograficznej, opinie aktuariusza oparte na wyliczeniach aktuarialnych są brane pod uwagę przy decyzjach finansowych, ocenie ryzyka przedsięwzięć gospodarczych. Aktuariusz zatem to nie tylko wyspecjalizowany księgowy ale przede wszystkim wyspecjalizowany aktuariusz-analityk z precyzyjnym aparatem matematycznym, posiadający aktualne informacje o stanie gospodarki oraz prognozy rozwoju finansowego.
aktuariusz, aktuariusze, aktuariuszy, psa, aktuariusza, aktuarius, attuaries, aktuarialne, biuro aktuarialne, usługi aktuarialne, rezerwy na odprawy, wycena aktuarialna, aktuariusz egzaminy, aktuariusz licencja


darmowe strony www TopCMS
Prezentacja firmy i produktów oraz usług przez Darmowe ogłoszenia INFOSPLIT.EU

Valid HTML 4.0 Transitional