aktuariusz wyceny

aktuariusz wyceny

Aktuariusz Biuro aktuarialne
00-516 Warszawa
ul. Hoża 36/27


tel. +48 22 371 66 9
email: attuario@attuario.pl


W ramach usługi biura aktuariusza, biura aktuarialnego, wyceniamy:

* odprawy emerytalne
* nagrody jubileuszowe
* odprawy rentowe
* deputaty węglowe
* odprawy pośmiertne

wyceniamy projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy aktuarialnej, standardowy termin realizacji usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu prawidłowych danych niezbędnych do oszacowania rezerw.

Wyceny rezerw finansowych, wyceny rezerw na świadczenia, ocena ryzyka finansowego w ramach profesjonalnych usług aktuarialnych.
.. zobacz więcej pod -» aktuariusz wyceny
Attuario jest spółką świadczącą kompleksowe usługi aktuarialne zarówno dla firm z sektora ubezpieczeniowego, jak i nieubezpieczeniowego. W czasie wieloletniej działalności spółka zrealizowała wiele projektów aktuarialnych dla swoich klientów. Obecnie świadczy usługi dla kilkuset spółek. Część z tych spółek to firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Założycielami spółki są licencjonowani aktuariusze, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Attuario stawia przed sobą za zadanie zapewnienie profesjonalnego doradztwa aktuarialnego dopasowanego do wymagań i potrzeb swoich klientów. Misją spółki jest zapewnienie swoim klientom usługi, która przyniesie im wymierne korzyści.
aktuariusz, aktuariusze, usługi aktuariusza cena, aktuariusze wyceny, biuro aktuarialne, usługi aktuariusze, aktuariusz warszawa, ksr 6, wycena rezerw, rezerwy na świadczenia pracownicze, rezerwa na odprawy, rezerwy na nagrody


darmowe strony www TopCMS
Prezentacja firmy i produktów oraz usług przez Darmowe ogłoszenia INFOSPLIT.EU

Valid HTML 4.0 Transitional