zarządzanie nieruchomościami Warszawa

zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Marcel Service
Warszawa


email: abc@entro.plZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI

* OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
o weryfikacja dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości
o prowadzenie wykazu: lokali, właścicieli lokali, najemców w lokalach
o obsługa księgowa
o prowadzenie rozliczeń z właścicielami, dostawcami i odbiorcami usług
o windykacja należności
o obsługa rachunku bankowego
o rozliczenie mediów
* OBSŁUGA TECHNICZNA
o analiza stanu technicznego nieruchomości
o nadzór robót budowalnych prowadzonych w budynkach
o konserwacja urządzeń technicznych
o przeglądy
o prace budowlano wykończeniowe
* DORADZTWO - WSPARCIE ZARZĄDÓW NIERUCHOMOŚCI oraz WŁAŚCICIELI, W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZACYCH NIERUCHOMOŚCI
o doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
o pozyskiwanie dodatkowych dochodów dla wspólnot

administrator nieruchomości Warszawa

.. zobacz więcej pod -» zarządzanie nieruchomościami Warszawa
RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

* ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI KOMERCYJNYMI
o administrowanie lokalami komercyjnymi
o pomoc w pozyskiwaniu i weryfikacji najemcy
o dobór kontrahentów pod względem działalności
o reprezentowanie właściciela na podstawie pełnomocnictwa w zakresie :
+ sporządzenia umowy najmu i przekazania lokalu najemcy
+ pobierania, rozliczanie należnych opłat z tytułu użytkowania i najmu
+ terminowego przekazywania opłat wskazanym instytucjom oraz właścicielowi według pisemnych ustaleń
+ dostarczania potencjalnym dłużnikom pism, upomnień, wezwań
+ wypowiedzenia umowy najmu wraz z rozliczeniem kaucji i innych nalezności
* DORADZTWO - WSPARCIE W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
o doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
o pozyskiwania dodatkowych dochodów
* DORADZTWO INWESTYCYJNE
o doradztwo dla inwestorów w zakresie pozyskiwania gruntów, regulacji ich stanów prawnych i geodezyjnych,
o pozyskiwanie wykonwców, kontakty z organami nadzoru budowlanego
* INNE USŁUGI NA IDYWIDUALNE ZLECENI
zarządzanie nieruchomościami warszawa,administracja nieruchomości warszawa,administrator nieruchomosci warszawa,zarządzanie nieruchomości


darmowe strony www TopCMS
Prezentacja firmy i produktów oraz usług przez Darmowe ogłoszenia INFOSPLIT.EU

Valid HTML 4.0 Transitional